Trening motoryczny

Umów wizytę telefonicznie

Trening motoryczny to trening dla każdego sportowca – zarówno zawodowca, jak i amatora, niezależnie od wieku i uprawianej dyscypliny.

Trening motoryczny

Co to jest?

 

Trening motoryczny to trening mający na celu poprawę formy sportowej i zdrowia zawodnika/pacjenta. Stanowi podstawę bezpiecznego treningu danej dyscypliny sportowej, a także  pomaga w osiąganiu w niej lepszych wyników. Pracując z zawodnikiem/pacjentem, trener motoryczny skupia się na poprawie takich cech, jak: szybkość, siła, zwinność, gibkość, skoczność, koordynacja, stabilność, dzięki czemu taki trening bezpośrednio przekłada się na korzyści w uprawianej dyscyplinie sportowej.

Trening motoryczny jest również integralną częścią procesu rehabilitacji, stanowiąc jeden z jego ostatnich etapów przed powrotem do pełnej aktywności.

Trening motoryczny jest niezbędny w każdej dyscyplinie sportowej, niezależnie od wieku i stopnia zaawansowania sportowca.

Jakie korzyści daje trening motoryczny?

 

  • Obniżenie ryzyka kontuzji przeciążeniowych
  • Poprawa sprawności ogólnej i ukierunkowanej pod uprawianą dyscyplinę
  • Poprawa wyniku sportowego

Testy podstawowe (BASIC)

AKADEMIA TRENINGU MOTORYCZNEGO

Testy podstawowe (BASIC): indywidualna ocena funkcjonalna, trwająca 60 minut

Ta ocena obejmuje: wywiad, ocenę funkcjonalną (FMS + Y-Balance Test), ustalenie założeń treningowych na podstawie wywiadu i oceny funkcjonalnej, przygotowanie zestawu ćwiczeń korekcyjnych

Ocena funkcjonalna to zestaw testów oceniających podstawowe możliwości ruchowe pacjenta/zawodnika, takich, jak zakresy ruchów w stawach oraz zdolność do poprawnego wykonywania najważniejszych ćwiczeń i ruchów. FMS pozwala na wyłapanie podstawowych problemów w układzie ruchu, a następnie na zaproponowanie indywidualnego zestawu ćwiczeń korekcyjnych mających na celu poprawę sprawności podstawowej, co umożliwia prowadzenie bardziej zaawansowanego i bezpiecznego treningu.

Testy rozszerzone (OPTIMUM)

 

Testy rozszerzone (OPTIMUM): indywidualna ocena motoryczna, trwająca 120 min.

Ta ocena obejmuje: wywiad, ocenę funkcjonalną (FMS + Y-Balance Test), ocenę wybranych zdolności motorycznych specyficznych dla uprawianej dyscypliny, ustalenie założeń treningowych na podstawie przeprowadzonej oceny. Zawodnik otrzymuje wynik oceny wraz z ustnymi zaleceniami treningowymi.

W tym wariancie do oceny funkcjonalnej została dołączona ocena zdolności motorycznych, wśród których znajdują się: szybkość na różnych dystansach (zależnie od dyscypliny), skoczność, zwinność, szybkość reakcji, koordynacja itp. Do oceny zdolności motorycznych najczęściej wykorzystywane są najnowszej generacji fotokomórki i system Fushion Sport. Dzięki temu zestawowi testów można określić predyspozycje danego zawodnika, jego słabe i mocne punkty, a także ocenić długofalowy rozwój i efekt treningów, a w konsekwencji zaplanować dalszą pracę.

Testy kompleksowe (PREMIUM)

 

Testy kompleksowe (PREMIUM): kompleksowa ocena sportowca, trwająca 180 minut

Ta ocena obejmuje: wywiad, ocenę funkcjonalną (FMS Y-Balance Test), ocenę wybranych zdolności motorycznych specyficznych dla uprawianej dyscypliny, ocenę siły (dynamometr Biodex) i stabilności (platforma Biodex Balance), ustalenie założeń treningowych na podstawie przeprowadzonej oceny. Zawodnik otrzymuje wynik oceny wraz z ustnymi zaleceniami treningowymi.

Do zalet powyższych pakietów testów dołączony zostaje system BIODEX. Dynamometr Biodex pozwala nam określić dokładną siłę niemal każdej grupy mięśniowej zawodnika/pacjenta i umożliwia wychwycenie różnic między poszczególnymi mięśniami, co może predysponować do odniesienia urazu w przyszłości, lub jest wskaźnikiem postępów w treningu czy rehabilitacji. Platforma Biodex Balance pozwala na wymierną ocenę równowagi i stabilności zawodnika/pacjenta i funkcjonowania mięśni głębokich. Test z wykorzystaniem Biodex Balance ma podobne cele jak dynamometr – profilaktyka, ocena postępów treningowych czy rehabilitacji. Z tego zestawu testów (PREMIUM) najczęściej korzystają profesjonalne kluby sportowe, np. przed transferem zawodników.

Opracowanie programu treningu na podstawie oceny

 

Opracowanie programu treningowego do samodzielnego wykonywania przez pacjenta/zawodnika, na podstawie przeprowadzonej oceny (Optimum lub Premium), z uwzględnieniem ćwiczeń korekcyjnych i rozwijania wybranych zdolności motorycznych

Treningi indywidualne

Indywidualna praca z pacjentem/sportowcem, zgodnie z potrzebami i w oparciu o wyniki przeprowadzonych wcześniej testów. Stanowi najskuteczniejszą formę współpracy, umożliwiając trenerowi ciągłą opiekę nad pacjentem/sportowcem i systematyczną poprawę sprawności i formy sportowej.

Treningi grupowe

Uprawiasz sport?  Chcesz poprawiać swoją formę pod okiem wykwalifikowanych trenerów?
Chcesz sprawdzić możliwości swojego organizmu dzięki profesjonalnym testom?

Zapraszamy do skorzystania z oferty treningu motorycznego dla dzieci i dorosłych w ENEL-SPORT!

Formularz kontaktowy

 

Wypełnij poniższy formularz. Oddzwonimy, opowiemy o szczegółach oferty i umówimy Cię na wizytę.