Umów wizytę telefonicznie

Prof. dr hab. n. med.
Wojciech Marczyński

OrtopediaOrtopedia sportowa
enel-sport Łazienkowska, ul. Łazienkowska 3

Były prezes Zarządu Głównego oraz były prezes Oddziału Mazowieckiego Polskiego Towarzystwa Ortopedycznego i Traumatologicznego. Członek założyciel Towarzystwa Stosowania Metody Ilizarowa (ASAMI), członek międzynarodowych towarzystw ortopedycznych EFORT, SICOT, AAOS, ASAMI oraz European Paediatric Orthopaedic Society (EPOS). Członek Rad Naukowych w Warszawie: Instytutu Matki i Dziecka, Instytutu Reumatologii, Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego. Przewodniczący Rady Naukowej Wojskowego Instytutu Medycznego.

DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE:

 • 1972 – 1975 asystent Kompanii Medycznej – 6 Pomorska Dywizja Powietrzno Desantowa w Krakowie.
 • 1975 – 1979 asystent Instytutu Chirurgii Urazowej, Ortopedii i Neurochirurgii Centrum Kształcenia Podyplomowego WAM w Warszawie. 1979 – 1980 starszy asystent.
 • 1980 – 1994 adiunkt  Instytutu Chirurgii Urazowej, Ortopedii i Neurochirurgii Centrum Kształcenia Podyplomowego WAM w Warszawie.
 • 1994 – 2001 Kierownik Klinicznego Oddziału Ortopedii Dziecięcej Instytut Chirurgii Urazowej, Ortopedii i Neurochirurgii Centrum Kształcenia Podyplomowego WAM w Warszawie.
 • 2001 – 2007 Kierownik Kliniki Chirurgii Urazowej i Ortopedii Instytutu Chirurgii   Urazowej, Ortopedii i Neurochirurgii Centrum Kształcenia Podyplomowego WAM w Warszawie.
 • od 2007 Kierownik Kliniki Ortopedii CMKP Dyrektor ds. Nauki i Szkolenia SPSK w Otwocku.

 

WAŻNIEJSZE OSIĄGNIĘCIA I WYRÓŻNIENIA:

 • Promotor 17 doktoratów.
 • Autor i współautor ponad 168 publikacji
 • Autor i współautor 4 publikacji książkowych.
 • Redaktor wydania polskiego 14 przetłumaczonych publikacji książkowych
 • Redaktor naukowy książki „Traumatologia narządu ruchu, biologia i biomechanika leczenia” PZWL 2017 r.
 • Współautor urządzenia do ćwiczeń rehabilitacyjnych i pomiarów momentów sił w stawie kolanowym, urządzenia do ćwiczeń rehabilitacyjnych i pomiaru momentu siły stawu łokciowego, szyny rehabilitacyjno-wyciągowej.
 • 5 nagród i wyróżnień naukowych Rektora Wojskowej Akademii Medycznej.
 • 2012 r. Nagroda Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
 • 2010 r. Wyróżnienie Ministerstwa Zdrowia Ukrainy za kształcenie ortopedów Ukrainy.
 • 2011 r. Nagroda Ukraińskiego Towarzystwa Ortopedyczno-Traumatologicznego „Za znaczny wkład w rozwój ukraińsko – polskiej  współpracy ortopedów i traumatologów”.
 • 2011 r. Członek Rzeczywisty Akademii Nauk Ukrainy.
 • Członek Rady Naukowej „Kwartalnika Ortopedycznego”, członek Rady Konsultantów „Lekarza Wojskowego”, członek Komitetu Redakcyjnego „Ortopedia, Traumatologia, Rehabilitacja”, członek Komitetu Redakcyjnego „Chirurgia Narządów Ruchu i Ortopedia Polska”, „Kwartalnik Ortopedyczny”, „Artroskopia”, AAOS – wydanie polskie.

ODZNACZENIA

 • Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski.
 • Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski.
 • Złoty Krzyż Zasługi.
 • Srebrny Krzyż Zasługi.
 • Złoty Medal „Siły Zbrojne w Służbie Ojczyzny”.
 • Złoty Krzyż „Za Zasługi dla Obronności Kraju”.
 • Medal Komisji Edukacji Narodowej.
 • Medal Ministerstwa Zdrowia Republiki Kazachstanu za wkład w rozwój współpracy Towarzystw Ortopedycznych Polski i Kazachstanu.