Umów wizytę telefonicznie

Morfologia to najczęściej wykonywane badanie diagnostyczne. Na podstawie wyników badania krwi, które wykrywa liczbę i budowę poszczególnych elementów morfotycznych, lekarz może wstępnie ocenić stan zdrowia pacjenta. Dzięki temu specjalista może stwierdzić m.in. wystąpienie infekcji, stanów zapalnych oraz postępujące zmiany chorobowe, które będą wymagać dalszej diagnostyki w celu skutecznego leczenia.

Krew to tkanka płynna, która krąży wewnątrz naczyń krwionośnych. Pełni funkcję transportową między wszystkimi organami ciała – pompowana przez tętnice za pomocą mięśnia sercowego dostarcza im tlen oraz składniki odżywcze. Około 55–60% krwi składa się z osocza, w którym są zawieszone komórki morfotyczne:

 • krwinki czerwone (erytrocyty),
 • krwinki białe (leukocyty),
 • płytki krwi (trombocyty).

Morfologia krwi polega na szczegółowej analizie tych elementów, oszacowaniu ich liczby oraz ocenie ich jakości. Podstawowe badania krwi pozwalają stwierdzić m.in.:

 • stężenie hemoglobiny w erytrocytach – która odpowiada za transport tlenu,
 • wartość hematokrytu – czyli stosunek ilości erytrocytów do pełnej objętości krwi,
 • wielkość trombocytów – odpowiedzialnych m.in. za krzepnięcie krwi.

Na tej podstawie można wykryć odstępstwa od normy, które odpowiadają za różne dolegliwości, w tym anemię (niedokrwistość) i różne choroby zakaźne. Jeśli chcesz wykonać morfologię w celach diagnostycznych lub profilaktycznych, zgłoś się na badania krwi w Warszawie lub Łodzi w placówkach ENEL-SPORT.

Badania laboratoryjne

-kiedy wykonać

Morfologia to badanie, które warto wykonywać regularnie w celach profilaktycznych – jest tanie, bezinwazyjne i niemal bezbolesne, dlatego można powtarzać je nawet co kilka miesięcy (przynajmniej raz w roku). Może się jednak zdarzyć, że wykonanie podstawowych badań krwi zaleci lekarz podczas konsultacji specjalistycznych. Sugeruje on morfologię, gdy podejrzewa u pacjenta u m.in.:

 • niedokrwistość lub nadkrwistość,
 • krwotok wewnętrzny,
 • chorobę zakaźną,
 • skazę krwotoczną,
 • stan zapalny,
 • różne choroby krwi.

Podczas badania krwi w Warszawie lub Łodzi w ENEL-SPORT możesz wykonać zarówno morfologię podstawową, jak i rozbudowaną morfologię z rozmazem automatycznym lub ręcznym. Dzięki rozbudowanym badaniom krwi można wykryć wiele chorób, które nie dają jeszcze wyraźnych objawów, a tym samym szybciej i skuteczniej je wyleczyć.

Morfologia – jak przygotować się do badania krwi?

 

Do przeprowadzenia morfologii krwi należy się wcześniej przygotować. Parametry krwi mogą zmieniać się w ciągu doby, dlatego na dzień przed badaniem należy zachować lekkostrawną dietę. Aby wyniki były możliwie miarodajne, na 3 dni przed badaniem krwi warto zaprzestać picia alkoholu i stosowania innych używek. Na morfologię krwi należy przyjść rano na czczo – najpóźniej do godziny 10:00. Aby zabieg przebiegł szybko i sprawnie, warto wypić wcześniej 2 szklanki wody.

Podstawowe badania krwi – jak wygląda zabieg?

 

Morfologia krwi to szybkie i niemal bezbolesne badanie. Polega na nakłuciu żyły na ręce pacjenta (najczęściej na zgięciu łokciowym) oraz pobraniu 5 ml pełnej krwi lub poprzez płytkie nakłucie skóry pobranie odrobiny krwi do rurki kapilarnej (w przypadku pobierania krwi włośniczkowej).

W przypadku badania krwi w Warszawie lub Łodzi w ENEL-SPORT wyniki będą gotowe jeszcze tego samego dnia. Na karcie z wynikami badania krwi znajdą się różne oznaczenia. Są to m.in.:

 • RBC – krwinki czerwone,
 • – retykulocyty (niedojrzała postać krwinek czerwonych),
 • MCV – wskaźnik średniej objętości krwinki czerwonej,
 • MCH – wskaźnik średniej masy hemoglobiny w krwince czerwonej,
 • MCHC – średnie stężenie hemoglobiny w krwince czerwonej,
 • Hb / HGB – hemoglobina,
 • HCT – hematokryt (stosunek ilości krwinek czerwonych do objętości krwi),
 • WBC – krwinki białe,
 • PMN / PML – granulocyty (rodzaj krwinek białych),
 • NEUT – granulocyty obojętnochłonne (neutrofile),
 • EOS – granulocyty kwasochłonne (eozynofile),
 • BASO – granulocyty zasadochłonne (bazofile)
 • LYMPH – limfocyty, czyli komórki układu odpornościowego z grupy leukocytów (w tym limfocyty B, T, T CD4+ oraz T CD8+),
 • NK – komórki NK układu odpornościowego (tzw. „naturalni zabójcy”),
 • MONO – monocyty (odmiana leukocytów),
 • PLT – płytki krwi.

Wyniki morfologii zawsze należy rozpatrywać po uwzględnieniu normy wyznaczonej w danym laboratorium oraz w kontekście innych badań diagnostycznych. Dlatego ich interpretacji powinien dokonać lekarz.