Umów wizytę telefonicznie

Prof. dr hab. n. med.
Stanisław Pomianowski

Chirurgia ortopedycznaOrtopedia
Szpital Centrum al. Solidarności 128, Warszawa

WYKSZTAŁCENIE:

 • Akademia Medyczna w Warszawie

UZYSKANE SPECJALIZACJE:

 • Ortopedia i Traumatologia

DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE:

 •  Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. prof. A. Grucy w Otwocku

DODATKOWE UMIEJĘTNOŚCI/ SPECJALIZACJE:

Profesor doktor habilitowany nauk medycznych od 2009 roku

Patenty:

 • Endoproteza kości promieniowej. Numer zgłoszenia 310102. Data zgłoszenia 21.08 1995. Opis patentowy PL 176219 B1. O udzieleniu patentu ogłoszono 31.05.1999, Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej. Twórcy wynalazku: Krzysztof Kędzior, Stanisław Pomianowski, Konstanty Skalski; Warszawa, PL.
 • Endoproteza głowy kości promieniowej. Numer zgłoszenia P.317339. Data zgłoszenia 5.12.1996. Opis patentowy PL 179843 B1. O udzieleniu patentu ogłoszono 30.11.2000, Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej. Twórcy wynalazku: Krzysztof Kędzior, Stanisław Pomianowski, Konstanty Skalski, Wojciech Święszkowski, Władysław Kolbrecki; Warszawa, PL.
 1. Zgłoszenie Patentowe UPRP Nr P-378016, Politechnika Warszawska, Endoproteza głowy kości promieniowej stawu łokciowego, 08.11.2005. A. Baranowski, R. Grygoruk, K. Kędzior, S. Pomianowski, K. Skalski

Certyfikaty:

 • CE Marking of Conformity, number 2061048CE01, Medical devices, April 12, 2007, 0344, Radial Head Prosthesis, KEMA Medical, KEMA Quality B. V., Utrechtseweg 310, 6812 AR Arnhem P.O. Box 5185, 6802 ED Arnhem, The Netherlands. Po raz pierwszy w Polsce uzyskany certyfikat europejski na endoprotezę w tym endoprotezę bipolarną głowy kości promieniowej własnego pomysłu.
 • 12.03.2012r – Uzyskał wzór użytkowy na endoprotezę głowy kości promieniowej z nasadką metaliczną na jej główkę oraz pierścieniowy sposób montażu główki. Nr P 378016 współtwórca Stanisław Pomianowski, pozostali współtwórcy: Baranowski Andrzej, Grugoruk Roman, Kędzior Krzysztof, Skalski Konstanty. W/w wzór wydał Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej
 • Odznaczenie Srebrnym Krzyżem Zasługi postanowieniem z dnia 1.08.2006 roku.
 • Odznaczony Medalem Moskwy 2013 r.
 • Odznaczony Medalem 40-lecia SPSK Grucy 2013 r.
 •  Odznaczenie Złotym Krzyżem Zasługi w dniu 13.11.2013 r. 

WYKONYWANE ZABIEGI/OPERACJE:

 • Zabiegi ortopedyczne w obrębie stawu łokciowego

PUBLIKACJE NAUKOWE:

Na dorobek naukowy składa się 141 pozycji w tym:

 • Prace oryginalne- 51
 • Prace poglądowe- 9
 • Rozdziały w książkach i monografiach- 7
 • Patenty- 3
 • Certyfikat europejski- 1
 • Publikacje w pamiętnikach zjazdowych- 12
 • Abstrakty zjazdowe- 58
 • Opublikowane sprawozdania- 5

Prace oryginalne (kilka wybranych):

 • Pomianowski S.: Odległe wyniki leczenia operacyjnego złamań wyrostka łokciowego. Chir. Narz. Ruchu Ortop. Pol., 1988; 53: 402-408. (Index Copernicus 5.290; Ranking MNiI/KBN 4.000)
 • Pomianowski S., Rylski W., Tramś M., Hilsberg P.: Zastosowanie połączonych płytkowych stabilizatorów ZESPOL w praktyce klinicznej. Chir. Narz. Ruchu Ortop. Pol., 1993; 58: 23-28. (Index Copernicus 5.290; Ranking MNiI/KBN 4.000)
 • Tramś M., Ryski W., Pomianowski S., Hilsberg P.: Zastosowanie stabilizatora ZESPOL w rozległych pourazowych ubytkach kości. Chir. Narz. Ruchu Ortop. Pol., 1993; 58: 20-22. (Index Copernicus 5.290; Ranking MNiI/KBN 4.000)

Prace poglądowe (kilka wybranych):

 • Boszczyk, S. Pomianowski “Postępowanie z pacjentem po złamaniu osteoporotycznym’’ Problemy Medycyny Rodzinnej Family Medicine Topics Vol. XIV, No. 1 (37) maj 2012 srt. 10
 • D. Kowalski, M. Pieniężna-Ćwirko, R. Kamiński, P. Zakrzewski, S. Pomianowski, M. Wąsowski „Nowe trendy w zaopatrywaniu złamań u chorych w podeszłym wieku’’ Postępy Nauk Medycznych (pod patronatem CMKP) miesięcznik nr 6 tom XXVI czerwiec 2013 str. 400-405
 • D. Kowalski, M. Pieniężna-Ćwirko, M. Urban, P. Zakrzewski, M. Klich, S. Pomianowski „Leczenie złamań szyjki kości udowej u chorych w podeszłym wieku’’ Postępy Nauk Medycznych (pod patronatem CMKP) miesięcznik nr 6 tom XXVI czerwiec 2013 str. 406-409

Rozdziały w książkach i monografiach (kilka wybranych):

 • Kędzior K., Krzesiński G, Pomianowski S., Zagrajek T.: Modelling of Bone Implant Interaction. Lecture Notes of the ICB Seminars Biomechanics; Biocybernetical and Biomechanical Aspects of Man-Machine Systems, ed. by Kędzior K. and Morecki A., Warsaw, 1994; 23: 272-280. (Rozdział w książce) „Lecture notes of the ICB seminars biomechanics’’ Biocybernetical and biomechanical aspects of man – machine systems K. Kędzior, A. Morecki
 • Krzysztof Kędzior, Konstanty Skalski Stanisław Pomianowski, Wojciech Święszkowski. Biocybernetyka i Inżynieria Biomedyczna 2000, tom 5 – Rozdział 20.5, strony 1027 – 1043 pt. „Alloplastyka stawu łokciowego”. (Rozdział w monografii) „Biomechanika i Inżynieria Rehabilitacyjna” R. Będzińaski, K. Kędzior, J. Kiperski, A. Morecki, K. Skalski, A. Wall, A. Wit  (Ranking MNiI/KBN 3.000)
 • Grzegorz Grys, Jan Orłowski, Stanisław Pomianowski, Jacek Laskowski, Grzegorz Sawicki: Wpływ pracy w środowisku wiejskim na występowanie urazów u osób starszych. Problemy zdrowotne i społeczne osób starszych i niepełnosprawnych na wsi, pod redakcją Ireny Doroty Karwat i Leona Jabłońskiego, Lublin 2001: 264-271. (Rozdział w książce)

KOMUNIKACJA W JĘZYKU:

 • Język angielski