Umów wizytę telefonicznie

Prof. dr hab. n. med.
JAN KRZYSZTOF PODGÓRSKI

Dyskopatia lędźwiowaNeurochirurgiaOnkologia
enel-sport Łazienkowska, ul. Łazienkowska 3Szpital Centrum al. Solidarności 128, Warszawa

Od wielu lat konsultuje i operuje pacjentów w Szpitalu Centrum. W roku 2016 znalazł się w gronie 10 najwybitniejszych lekarzy na świecie! Został uhonorowany najwyższym odznaczeniem Polskiego Towarzystwa Lekarskiego, medalem „Gloria Medicin”.

Doświadczenie zawodowe

Wieloletni pracownik naukowy i akademicki, generał brygady Wojska Polskiego. Były dyrektor Wojskowego Instytutu Medycznego przy ul. Szaserów w Warszawie. Odznaczony Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski. Kształcił się w najlepszych ośrodkach w Szwecji, Niemczech, Wielkiej Brytanii, Kanadzie, Holandii i USA. Wniósł nowe wartości poznawcze i praktyczne do diagnostyki i leczenia operacyjnego m.in. wdrożenia skojarzeniowego interdyscyplinarnego leczenia nowotworów, modyfikacji postępowania leczniczego krwotoków wewnątrzczaszkowych, leczenia urazów czaszko-mózgowych, postępowania diagnostyczno-leczniczego malformacji naczyniowych mózgowia i rdzenia kręgowego oraz leczenie nieoperacyjnych nowotworów ośrodkowego układu nerwowego.

Specjalizuje się m.in.:

  • w chirurgicznym leczeniu guzów mózgu i czaszki,
  • operacyjnym leczeniem dyskopatii odcinka szyjnego i lędźwiowego kręgosłupa z wykorzystaniem implantów.