Umów wizytę telefonicznie

Lek.
Michał Lenkiewicz

OrtopediaOrtopedia dziecięcaOrtopedia sportowaUltrasonografia
enel-sport Łazienkowska, ul. Łazienkowska 3

Specjalizacja lekarska:

  • konsultacje dzieci od 0 r.ż oraz osoby dorosłe, zajmuje się pełnym profilem pacjenta z wyjątkiem stawu barkowego u osób dorosłych
  • wykonuje USG ortopedyczne +1 staw (u dzieci i dorosłych).

Doświadczenie i wybrane zainteresowania zawodowe w zakresie:

  • wady wrodzone narządu ruchu
  • wady stóp
  • urazy narządu w tym sportowe u dzieci i młodzieży

Zdobywał praktykę zawodową w Klinice Ortopedii i Traumatologii Dziecięcej  CMKP Otwocku  im. Prof. Adama Grucy. Przynależy do Polskiego Towarzystwa Ortopedii i Traumatologii  (Sekcja Ortopedii Dziecięcej PTOiTr ). Ściśle współpracuje z Prof. Czubakiem.