Umów wizytę telefonicznie

Rehabilitacja neurologiczna jest procesem, którego celem jest przywrócenie sprawności fizycznej (często również intelektualnej), pacjentom z dysfunkcjami spowodowanymi chorobami lub incydentami powodującymi zaburzenie pracy układu nerwowego.

W neurorehabilitacji wykorzystywane są nowoczesne techniki tj.: Bobath, PNF, Metoda Vojty i in. metody rehabilitacji neurologicznej i neurologiczno – ortopedycznej.

Rehabilitacja neurologiczna

Wskazania

Należy poddać się rehabilitacji neurologicznej w przypadku:

 • Udar mózgu
 • Inne uszkodzenia mózgu
 • Uszkodzenie rdzenia kręgowego
 • Operacje neurochirurgiczne
 • Stwardnienie rozsiane
 • Choroba Parkinsona
 • Choroby nerwów obwodowych
 • Dystrofie mięśniowe

Jak również leczeniem takich dysfunkcji jak:

 • porażenie nerwu twarzowego
 • dysfagia

Korzyści rehabilitacji neurologicznej

Głównymi korzyściami dla pacjenta są:

 • poprawa sprawności ruchowej oraz intelektualnej
 • powrót do aktywności fizycznej
 • nauka samodzielności-samoobsługi (przesiadanie, schodzenie z wózka, poruszanie – tutaj aspekt społeczny – nauka radzenia sobie w różnych warunkach)
 • zapobieganie powikłaniom spowodowanym dysfunkcjami neurologicznymi, zaburzeniami narządu ruchu
 • spowolnienie procesów chorobowych (np SM)
 • zmniejszenie dolegliwości bólowych
 • zminimalizowanie niepełnosprawności
 • podniesienie jakości i komfortu życia

Nasi lekarze

 

FizjoterapiaRehabilitacjaRehabilitacja dzieci i młodzieżyRehabilitacja neurologiczna
FizjoterapiaRehabilitacjaRehabilitacja dzieci i młodzieżyRehabilitacja neurologicznaRehabilitacja stomatologiczna

Powiązaneartykuły

 

Usprawnianie osób starszych
05.11.2018
Urazy neurologiczne nie muszą dziś skazywać pacjenta na trwałe kalectwo. Choć ich bezpośrednie skutki mogą wzbudzać strach i obawę przed przyszłością
Sprawdź
rehabilitacja kręgosłupa
21.06.2017
Dolegliwości bólowe kręgosłupa są epidemią XXI wieku. Szacuje się, że w ciągu swojego życia około 80 proc. społeczeństwa cierpi lub będzie cierpiało z ich powodu.
Sprawdź