Umów wizytę telefonicznie

Dr n. med.
Cezary Michalak

Chirurgia ortopedycznaOrtopediaOrtopedia sportowa
Szpital Centrum al. Solidarności 128, Warszawa

WYKSZTAŁCENIE:

 • Akademia Medyczna w Warszawie

UZYSKANE SPECJALIZACJE:

 • Ortopedia i Traumatologia Narządu Ruchu

DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE:

 • Instytut Reumatologii w Warszawie
 • Szpital Hospiten Lanzarote (Wyspy Kanaryjskie)
 • Szpital Hospital Bellvitge w Barcelonie
 • Universidad Complutense de Madrid w Madrycie
 • Stolzalpe Hospital w Austrii
 • Leuven Belgium
 • Nijmegen Netherlands
 • Klinika Ortopedii szpitala Aachen Klinikum der RWTH (Akwizgran, Niemcy) i w Auguste – Viktoria Klinik w Bad Oeynhausen, Niemcy.

DODATKOWE UMIEJĘTNOŚCI/ SPECJALIZACJE:

 • Stopień naukowy doktora nauk medycznych – tytuł rozprawy doktorskiej “Ocena skuteczności synowektomii chirurgicznej stawu kolanowego u chorych na reumatoidalne zapalenie stawów” (praca zrealizowana przy pomocy grantu Ministerstwa Nauki i Informatyzacji).

WYKONYWANE ZABIEGI/OPERACJE:

 • Zabiegi ortopedyczne z zakresu chirurgii stopy

PUBLIKACJE NAUKOWE:

 • „Postępowanie chirurgiczne w leczeniu zniekształceń stopy i stawu skokowego u chorych reumatycznych”; Reumatologia kliniczna (podręcznik), PZWL 2008;
 • „Postępowanie chirurgiczne w zniekształceniach reumatoidalnych stóp na podstawie doświadczeń Kliniki Reumoortopedii I.R.; Ortopedia Traumatologia Rehabilitacja Nr 5 4/2000.

KOMUNIKACJA W JĘZYKU:

 • Język Angielski
 • Język Hiszpański
 • Język Niemiecki