Umów wizytę telefonicznie

Rezonans magnetyczny 3 Teslowy w porównaniu ze standardowymi 1,5 Teslowymi aparatami pozwala na uzyskanie obrazów o znacznie wyższej rozdzielczości i dokładności. Widząc więcej szczegółów, lekarze radiolodzy mogą przygotować dużo bardziej precyzyjny opis badanych obszarów anatomicznych. Mają też możliwość postawienia trafnej diagnozy we wcześniejszych etapach rozwoju zmian chorobowych. To z kolei pozwala lekarzom prowadzącym szybciej zastosować optymalne i skuteczne leczenie.

Bardzo istotną przewagą nowego aparatu 3 Teslowego nad standardowymi 1,5 Teslowymi jest znaczne skrócenie czasu trwania badań. Przykładowo, badanie zajmujące dotychczas 30-60 minut potrwa tylko 15-30 minut! Oznacza to, że pacjent będzie musiał pozostać w bezruchu dwa razy krócej. Jest to szczególnie ważne dla osób w podeszłym wieku oraz dzieci. Co więcej, jeśli w trakcie badania pacjent się poruszy, system sam zredukuje artefakty ruchowe. W efekcie, uzyskany obraz nie straci na jakości i nie będzie konieczności powtarzania poszczególnych sekwencji, a tym samym wydłużania badania.

Nowy rezonans magnetyczny dzięki zainstalowaniu magnesu o wysokiej indukcyjności pola magnetycznego (3 Tesle), wyposażeniu w zestaw dodatkowych specjalistycznych cewek diagnostycznych oraz innowacyjnemu oprogramowaniu klinicznemu umożliwia wykonywanie bardzo szerokiego zakresu badań diagnostycznych.

Rezonans magnetyczny 3-teslowy

-Przeznaczenie urządzenia

  • diagnostyka

Korzyści

  • wyższa jakość i dokładność badania (w porównaniu do aparatów 1,5 Tesli),
  • krótszy czas badania = większy komfort ,
  • szeroki zakres wskazań i wykonywanych badań
  • badania bezbolesne, nieinwazyjne, bez szkodliwego promieniowania