Umów wizytę telefonicznie

Wertebroplastyka jest to metoda operacyjna polegająca na przezskórnym, monitorowanym pod aparatem rentgenowskim podaniu do złamanego trzonu cementu chirurgicznego. W metodzie tej nie następuje odtworzenie wysokości trzonu kręgowego, a jedynie jego ustabilizowanie i wzmocnienie. Wskazaniem są złamania kompresyjne kręgów z niewielkim lub umiarkowanym obniżeniem ich wysokości. Metoda ta pozwala na szybki powrót do sprawności ruchowej.