Umów wizytę telefonicznie

Prof. dr hab. n. med.
Marek Postuła

 

Kardiologia
enel-sport Łazienkowska, ul. Łazienkowska 3

Całe życie lekarskie związany jestem z kardiologią, ale moją pierwszą specjalizacją są choroby wewnętrzne. Moje zainteresowania medyczne są bardzo szerokie i obecnie jestem w trakcie szkolenia specjalizacyjnego z rehabilitacji medycznej. To pozwala  spojrzeć na problemy zdrowotne moich pacjentów bardzo kompleksowo, co wykorzystuje w codziennej praktyce lekarskiej.

Poza pracą kliniczną moją pasją jest praca naukowa, która pozwala zgłębiać zupełnie nowe mechanizmy wpływające na nasze zdrowie. Moje zainteresowania skupione są na poszukiwaniu genetycznego podłoża chorób oraz odpowiedzi na leki. Ponadto, wraz z moim zespołem zajmuję się badaniami nad nowymi biomarkerami chorób w celu ich wcześniejszego wykrywania i skuteczniejszego leczenia. Współpracuję również stale z ośrodkami kliniczno-badawczymi w Polsce, USA, Japonii, Austrii, Włoszech oraz Holandii.

Na co dzień aktywnie uprawiam kolarstwo, a moje zainteresowania wpływem wysiłku fizycznego na nasze zdrowie spowodowały, że od kilku lat zajmuję się też kardiologią sportową i pomagam osobom aktywnym bezpiecznie oddawać się swoim pasją.

Doświadczenie zawodowe:

 • 04.2016- nadal – Szkolenie specjalizacyjne w dziedzinie rehabilitacji medycznej, Centrum Kompleksowej Rehabilitacji, Konstancin Jeziorna.
 • 01.2012-03.2016 – Starszy asystent w Klinice Kardiologii Zachowawczej i Nadciśnienia Tętniczego, CSK MSW w Warszawie,
 • 05-07.2011 – Pracownik naukowy w Laboratory of Perioperative Genomics, Penn State College of Medicine, The Milton S. Hershey Medical Center, USA,
 • 05.2009-nadal – Adiunkt w Katedrze i Zakładzie Farmakologii Doświadczalnej i Klinicznej WUM
 • 2006-02.2011 – Młodszy asystent, specjalizacja z chorób wewnętrznych odbywana w I Katedrze i Klinice Kardiologii WUM
 • 2004-2005 – Staż podyplomowy w CSK WUM przy ul. Banacha 1a w  Warszawie

Dotychczasowe doświadczenie w zakresie konsultacji kardiologicznych/internistycznych:

 • konsultacje internistyczne, kardiologiczne, rehabilitacja kardiologiczna, kardiologia sportowa
 • analiza 24- godzinnych zapisów holterów EKG oraz ciśnieniowych,
 • testy wysiłkowe, echo serca, ergospirometria

Porady w zakresie leczenia oraz diagnostyki:

 • Nadciśnienia tętniczego
 • Choroby niedokrwiennej serca
 • Niewydolności serca
 • Zaburzeń rytmu serca

Stypendia naukowe

 • Stypendium Fundacji Fulbrighta w kategorii Fulbright Senior Advanced Research Program na okres 9 miesięcy (od 01.11.2010 do 31.07.2011) w roku akademickim 2010-2011 w Penn State College of Medicine, The Milton S. Hershey Medical Center, USA
 • Roczny grant dla młodego naukowca 2010 Komisji Nauki i Grantów oraz Klubu „30” Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego
 • Stypendium naukowe programu Marie Curie oraz Unii Europejskiej- the Baltic Summer School 2009 “The genetic basis of medicine”, 7-18 września 2009 Kilonia, Niemcy

Staże krajowe i zagraniczne

 • 2018  Klinika Kardiologii, Department of Medical and Surgical Sciences, Magna Graecia University, University of Catanzaro, Włochy (20.04-10.05.2018)
 • 2017  Visiting Professor w Laboratory of Perioperative Genomics, Penn State College of Medicine, The Milton S. Hershey Medical Center, Hershey, Pennsylvania, USA (pobyt naukowy w ramach współpracy międzyośrodkowej, 01.10.2017-30.10.2017
 • 2015 – Visiting Professor w Laboratory of Perioperative Genomics, Penn State College of Medicine, The Milton S. Hershey Medical Center, Hershey, Pennsylvania, USA (pobyt naukowy w ramach współpracy międzyośrodkowej, 24.10.2015-22.11.2015)
 • 2014 – Visiting Professor w Laboratory of Perioperative Genomics, Penn State College of Medicine, The Milton S. Hershey Medical Center, Hershey, Pennsylvania, USA (pobyt naukowy w ramach współpracy międzyośrodkowej, 10.09.2014-11.10.2014
 • Wyjazd naukowy w ramach programu ERASMUS dla wykładowców- Uniwersytet w Istambule. 30.08-06.09.2014\
 • yjazd naukowy w celu nawiązania współpracy naukowej z Instytutem Badań nad Nowotworami oraz Medycyny Molekularnej, Norweski Uniwersytet Nauki i Technologii (NTNU), Trondheim, Norwegia 26.04-03.05.2014
 • 2013 – Visiting Professor w Laboratory of Perioperative Genomics, Penn State College of Medicine, The Milton S. Hershey Medical Center, Hershey, Pennsylvania, USA (pobyt naukowy w ramach współpracy międzyośrodkowej, 12.12.2013-05.01.2014)
 • 2012 – Pobyt naukowy w Laboratory of Perioperative Genomics, Penn State College of Medicine, The Milton S. Hershey Medical Center, Hershey, Pennsylvania, USA (pobyt naukowy w ramach współpracy międzyośrodkowej, 30.08.2012-02.10.2012)
 • 2010-2011 – Stypendium Fundacji Fulbrighta w kategorii Fulbright Senior Advanced Research Program na okres 9 miesięcy (od 01.11.2010 do 31.07.2011) w roku akademickim 2010/2011 wLaboratory of Perioperative Genomics, Penn State College of Medicine, The Milton S. Hershey Medical Center, Hershey, Pennsylvania, USA
 • 2009 – Stypendium naukowe programu Marie Curie oraz Unii Europejskiej – the Baltic Summer School 2009 “The genetic basis of medicine”, 7-18 września 2009, Kilonia, Niemcy

Nagrody i wyróżnienia

 • Nagroda Naukowa Ministra Zdrowia, 2015, nagroda  I stopnia „Za osiągnięcia będące podstawą nadania stopnia naukowego doktora habilitowanego, dotyczące analizy genetycznej oraz farmakokinetycznej zwiększonej reaktywności płytek krwi u pacjentów z cukrzycą typu 2 przyjmujących przewlekle kwas acetylosalicylowy”.
 • Nagroda Dydaktyczna, 2015, J.M. Rektor Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego,   indywidulna nagorda II stopnia nadana przez Rektora Marka Krawczyka za redakcję i współautorstwo podręcznika pt. „Doustne leki przeciwpłytkowe w leczeniu chorób układu sercowo-naczyniowego – okiem kardiologa i farmakologa”.
 • Nagroda naukowa, 2014, J.M. Rektor Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, zespołowa nagroda naukowa drugiego stopnia Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego za cykl publikacji dotyczących oceny biochemicznego oraz genetycznego podłoża zwiększonej reaktywności płytek krwi u pacjentów z cukrzycą typu 2 przyjmujących przewlekle kwas acetylosalicylowy 27.10.2014.
 • Nagroda naukowa, 2013, J.M. Rektor Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, indywidulana nagroda naukowa pierwszego stopnia Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego za cykl prac dotyczących genetycznego podłoża występowania działań niepożądanych oraz odpowiedzi na leki. 28.10.2013.
 • Nagroda dydaktyczna, 2013, J.M. Rektor Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego,  nagroda zespołowa dydaktyczna trzeciego stopnia Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego za współautorstwo pięciu rozdziałów podręcznika „The 5-minute Anesthesia Consult” 28.10.2013.
 • Nagroda naukowa, 2012, J.M. Rektor Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, nagroda zespołowa drugiego stopnia Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego za publikację dotyczącą genetycznego podłoża reaktywności płytek krwi u pacjentów z cukrzycą typu 2 przyjmujących przewlekle kwas acetylosalicylowy,
 • Nagroda naukowa, 2011, J.M. Rektor Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, nagroda zespołowa drugiego stopnia Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego za cykl prac dotyczących znaczenia reaktywności płytek krwi w ostrych zespołach wieńcowych,
 • Nagroda naukowa, 2008, Dziekan Wydziału Nauki o Zdrowiu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, nagroda Dziekana Wydziału Nauki o Zdrowiu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego za pracę doktorską pod tytułem: Występowanie oporności na przeciwagregacyjne działanie kwasu acetylosalicylowego w prewencji wtórnej populacji pacjentów ze stabilną chorobą wieńcową,

Członkostwo w Towarzystwach Naukowych oraz inne pełnione funkcje

Od 10.2015         Członek zarządu Young Thrombosis Researchers Group przy grupie roboczej Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego Working Group on Thrombosis
Od 2014               Członek Komitetu Kwalifikacyjnego Komisji Fulbrighta w kategorii Fulbright Senior i Junior Advanced Research Award
Od 10.2013         Członek Grupy Roboczej Zakrzepicy (Working Group on Thrombosis) przy Europejskim Towarzystwie    Kardiologicznym
od 2007                Członek Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego
Członek  Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego
Członek Polskiego Towarzystwa Farmakologicznego
Członek International Society for Heart Research
Dorobek naukowy

Autor i współautor publikacji:

 • 32 artykułów oryginalnych (22 opublikowanych w czasopismach z IF), 24 opublikowanych po obronie doktoratu (20 opublikowanych w czasopismach z IF),
 • 1 opisu przypadku opublikowanego w czasopiśmie z IF (po obronie doktoratu),
 • 49 prac poglądowych (4 opublikowane w numerach specjalnych i suplementach czasopism, 3 opublikowane w języku angielskim w czasopismach międzynarodowych), w tym 28 opublikowanych po obronie doktoratu,
 • 9 rozdziałów w materiałach dydaktycznych dla studentów – opublikowanych przed obroną doktoratu,
 • 26 rozdziałów w monografiach (5 opublikowanych w języku angielskim w monografii wydanej w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej) – wszystkie opublikowane po obronie doktoratu,
 • 85 streszczeń na zjazdach krajowych i międzynarodowych, w tym przed doktoratem 65 (44 prezentacje na konferencjach krajowych, 21 prezentacji na konferencjach międzynarodowych), po doktoracie 20 (13 prezentacji na konferencjach krajowych, 7 prezentacji na konferencjach krajowych międzynarodowych),
 • 10 prezentacji ustnych oraz wykładów na zjazdach krajowych i międzynarodowych – 9 po obronie doktoratu.

Osiągnięcia dydaktyczne i w zakresie popularyzacji nauk

 • Autor 9 rozdziałów materiałów dydaktycznych dla Wydziału Nauki z Zdrowiu pod redakcją prof. dr hab. n. med. Bożeny Tarchalskiej-Kryńskiej, 2006 oraz 2007,
 • Współautorstwo 2 rozdziałów w: Terapia skojarzona praca zbiorowa pod redakcją prof. dr hab. n. med. Artura Mamcarza, 2009, wydawca: Medical Education Sp. z o.o.,
 • Współautorstwo 11 rozdziałów w: Farmakoterapia kardiologiczna, A-L, tom I praca zbiorowa pod redakcją prof. dr hab. n. med. Artura Mamcarza, 2011, Wydawca: Medical Education Sp. z o.o.,
 • Współautorstwo 6 rozdziałów w: Farmakoterapia kardiologiczna, M-Z, tom II praca zbiorowa pod redakcją prof. dr hab. n. med. Artura Mamcarza, 2012, Wydawca: Medical Education Sp. z o.o.,
 • Współautorstwo 5 rozdziałów w: The 5-Minute Anesthesia Consult pod redakcją Niny Singh-Radcliff, 2013, Wydawca: Wolters Kluwer Health/Lippincott Williams & Wilkins,
 • Współautorstwo 2 rozdziałów w: Aktualne zalecenia postępowania w chorobach układu sercowo-naczyniowego pod redakcją dr hab. n. med. Dariusza Kosiora oraz prof. dr hab. n. med. Zbigniewa Gacionga. 2013, Wydawca: Viamedica Sp. z o.o.,
 • Redakcja podręczników
 • Doustne leki przeciwpłytkowe w leczeniu chorób układu sercowo-naczyniowego. Okiem kardiologa i farmakologa. Praca zbiorowa pod redakcją Dariusza A. Kosiora, Marka Rosiaka, Marka Postuły. Oficyna Wydawnicza Uczelni Łazarskiego 2013, ISBN 978-83-64054-76-1
 • Doustne leki przeciwkrzepliwe. Od badań klinicznych do praktyki.Praca zbiorowa pod redakcją Dariusza A. Kosiora, Marka Postuły, Marka Rosiaka. Oficyna Wydawnicza Uczelni Łazarskiego 2013, ISBN 978-83-64054-80-8

Inne pełnione funkcje:

 • Redaktor działu farmakologii klinicznej w czasopiśmie „Kardiologia w Praktyce”
 • Recenzent prac w czasopismach: Vascular Health and Risk Management, Current Drug Targets, Pharmacology research, Case Reports in Medicine, Kardiologia Polska, Journal of Proteomics and Bioinformatics, Platelets, Thrombosis Research, Cardiovascular Diabetology, BioMed Research International, Archives of Medical Science.